top of page

Mærkesager

Folkeskolen - en skole for alle!

Folkeskolen er, og har hele mit voksenliv været, under pres, det vil jeg gerne være med til at ændre! 

Det er alt afgørende for Danmark, at vi har en velfungerende folkeskole, der er for ALLE! 

Vores folkeskole er desværre presset - primært grundet mislykkede reformer, øget inklusion og besparelser. Vi er nødt til at investere i vores børn og unge, hvis vi vil sikre fremtiden. Folkeskolen er ikke længere for alle - alt for mange vælger folkeskolen fra til fordel for andre undervisningstilbud. - Vi skal have flere til at vælge folkeskolen til!

Privatskoler, friskoler mm. er glimrende tilbud og alternativer - disse alternativer skal naturligvis stadig være der. Kravene til at drive skole skal ensrettes, så alle skoler står sammen om at løfte ansvaret for børn og unges læring!

Jeg vil kæmpe for ændringer, der giver mere ansvar og tillid til den enkelte skole, skoleleder og skolelærer!

Inklusionen er taget for langt - for mange elever får ikke det maksimale udbytte af undervisningen.
Der bruges alt for meget tid på andre opgaver end den egentlige kerneopgave, som er elevernes sociale og faglige dannelse.

Kenneth-19.jpg

Vandkantsdanmark

Min opvækst på Langeland - tæt ved havet og omgivet af landlig idyl har affødt en forkærlighed for Vandkants-Danmark, herunder selvfølgelig særligt Langeland.
Der er flere og flere, som søger mod de større byer, hvilket skal stå alle frit for, men vi må ikke glemme de mennesker og ildsjæle, der hver dag knokler, kæmper og lever ude på landet.

Samhørigheden mellem land og by skal genoprettes, for uden fiskere, bønder og alle de andre er der ikke noget Danmark tilbage.
Alle danskere har lige ret til velfærden, og uanset hvor man bor, skal adgangen til eksempelvis sundhedsvæsnet være den samme.

Jeg ønsker at gøre yderområderne mere attraktive for både virksomheder og børnefamilier - noget der, blandt andet skal ske gennem en forbedring infrastrukturen.
Vi skal forstå, at Udkantsdanmark er en ressource, fremfor en byrde.

Kenneth-1.jpg

Klima 

Klimaforandringerne er en realitet, som vi må forholde os til.
Jeg mener, at vores lille land skal gå forrest! Danmark er, og skal vedblive at være, et foregangsland. Vi skal vise vejen for andre - og gennem eksempelvis EU skubbe udviklingen i en positiv retning.

Vi skal alle bidrage til at modvirke klimaforandringer og beskytte miljøet - affaldssortering, nye spisevaner, nye transportvaner og lignende er ting, vi sagtens kan ændre. 

Men skal vi gøre noget skelsættende må vi finde nye og bedre løsninger - derfor er investering i videnskab og forskning det vigtigste våben i klimakampen.

Jeg mener at klimapolitikken bør være den underliggende grundsten i al politik. Hvis vi vil ændre noget radikalt, skal klimapolitikken være mere end en selvstændig disciplin - hensynet til klimaet kan vi ikke gå på kompromis med.

kenneth_web-1.jpg
bottom of page